25

lis

KONKURS! WYGRAJ KLIMATYZATOR GE FUTURE BLACK

KONKURS! WYGRAJ KLIMATYZATOR GE FUTURE BLACK. Do wygrania jest klimatyzator marki General Electric model Future Black o mocy chłodniczej 3,5kW wraz podstawowym montażem „przez ścianę”.

W skład czynności podstawowego montażu wchodzi:

-montaż jednostki zewnętrznej do wysokości 3m od podłoża w miejscu nie utrudniającym montażu,

-montaż jednostki wewnętrznej na wysokości max 3m od podłoża w miejscu nie utrudniającym montażu,

-wykonanie 1 odwiertu przez ścianę o grubości nie większej niż 70cm,

-wykonanie instalacji freonowej i komunikacji o długości do 3m,

-wykonanie grawitacyjnego odprowadzenia skroplin o dł. nie większej niż 3m,

-wykonanie zasilania z najbliższego gniazda sieciowego (do 5mb kabla),

 

konkurs klimatyzator general electric future black

 

ZASADY KONKURSU

-w konkursie mogą brać udział tylko osoby pełnoletnie ,

-posiadające prawo do lokalu w którym można wykonać standardowy montaz klimatyzacji będącej przedmiotem konkursu,

-zamieszkujące do 100km od centrum Katowic (maksymalna możliwa odległość montażu wygranego klimatyzatora)

 

ABY WZIĄĆ UDZIAŁ W KONKURSIE NALEŻY:

-subskrybować nasz kanał w serwisie YouTube

https://www.youtube.com/channel/UCbEBAtA3vqpLxTLtwvSATXQ?view_as=subscriber

 

-UDOSTĘPNIĆ film

https://youtu.be/0tItzfTuIto na swoim profilu na Facebooku, oraz  w przypadku posiadania kanału na YouTube również na tym kanale,

 

-pozostawić ŁAPKĘ W GÓRĘ pod wyżej wymienionym filmem,

-napisać komentarz pod wyżej wymienionym filmem o treści : klimatyzacjakatowice.pl

-posiadać lokal w którym możemy wykonać montaż klimatyzatora z tego konkursu (na zasadach wymienionych powyżej) w odległości maksymalnie 100km od centrum Katowic,

Wszystkie ww. czynności należy wykonać w czasie trwania konkursu.

 

CZAS TRWANIA KONKURSU

Konkurs trwa od 25.11.2019r do  16.12.2019r . Losowanie zwycięscy nastąpi 17.12.2019r

 

W JAKI SPOSÓB ZOSTANIE WYŁONIONY ZWYCIĘZCA KONKURSU?

Losowanie zwycięzcy konkursu zostanie zrealizowane przez Youtube Random Comment Picker (automatyczny robot losujący zwycięzcę). Ogłoszenie zwycięscy nastąpi w dniu losowania, za pośrednictwem naszego kanału na YouTube. Wyłoniony zwycięzca zostanie sprawdzony pod kontem wykonania wszystkich założeń konkursowych. Jeśli zwycięzca konkursu nie zgłosi się do nas do 21.12.2019r, lub okaże się, że nie wywiązał się z warunków konkursu – losowanie zostanie powtórzone.

 

DODATKOWE ZOBOWIĄZANIA ZWYCIĘZCY KONKURSU

Osoba która wygra konkurs zobowiązana jest do jak najszybszego konaku z naszym zespołem, przekazania informacji (w tym zdjęć na maila) prezentujących miejsce montażu konkursowego klimatyzatora.

Zwycięzca konkursu wyraża zgodę na nagrywanie i prezentację swojego wizerunku za pośrednictwem naszego kanału na YouTube (w tym filmowania wnętrza lokalu w którym będzie montowany klimatyzator).

Zwycięzca konkursu przygotuje miejsce montażu klimatyzacji (uprzątnięcie mebli, itp.) według naszych wytycznych.

 

USTALENIE TERMINU MONTAŻU

Ustalenie terminu montażu klimatyzacji nastąpi możliwie najszybciej po dostarczeniu przez zwycięzce konkursu wszystkich niezbędnych informacji, oraz zdjęć prezentujących miejsce montażu.

Termin montażu zostanie dobrany tak, by był możliwie najkrótszy i nie kolidował z terminarzem zwycięzcy konkursu oraz naszym. Maksymalny czas oczekiwania na montaż (pomijając dni wolne) to 14 dni.

Jeśli z przyczyn leżących po stronie zwycięzcy konkursu nie będzie możliwe ustalenie terminu montażu do 21.12.2019r- losowanie zostanie powtórzone.

 

GWARANCJA

Urządzenie może zostać objęte gwarancją w myśl założeń gwarancyjnych producenta, jeśli zwycięzca konkursu będzie wykonywał odpłatny serwis gwarancyjny. Brak wykonywania przeglądów gwarancyjnych spowoduje utratę gwaranci.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Wszystkie działania związane z konkursem mają charakter promocyjny.

Jeśli w toku działań konieczne będzie podjęci dodatkowych decyzji, postaramy się by były one dobre dla ogółu użytkowników biorących udział w konkursie.

Dla tego, że konkurs – w naszym rozumieniu- nie powinien powodować poniesienia kosztów przez zwycięzce : nie przewidujemy innego rodzaju montażu niż podstawowy.

 

PODZIĘKOWANIA

Podziękowania dla firmy inTECH -generalnego dystrybutora klimatyzatorów General Electric, która dostarczyła klimatyzator do celów promocyjnych.

Dzięki!

 

Autor: KlimatyzacjaKatowice.pl
Call Now Button