OŚWIADCZENIE:

My niżej podpisani członkowie Zarządu WWW.KLIMATYZACJA.US sp. z o.o. odpowiedzialni za markę KLIMATYZACJAKATOWICE.PL dopuściliśmy się naruszenia dobrego imienia GOMIX sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej w treści filmu opublikowanego na stronie internetowej https://www.youtube.com/watch?v=vnqrTkYzCQA, sugerując niewłaściwy montaż urządzeń klimatyzacyjnych przez GOMIX sp. z o.o. - za co przepraszamy.

Karol Skorus, PREZES ZARZĄDU
Kacper Skorus, WICEPREZES ZARZĄDU

Call Now Button