SERWIS KLIMATYZACJI

Serwis klimatyzacji to gwarancja skutecznego działania Państwa klimatyzacji. Właściwa eksploatacja oraz wykonywanie okresowej konserwacji warunkuje to czy Państwa klimatyzator uruchomi się kiedy będzie najbardziej potrzebny.

Pomimo prawidłowego doboru urządzenia oraz fachowo przeprowadzonego montażu, klimatyzacja nie będzie spełniać swojej funkcji jeśli zaniedbamy okresową konserwację.

 

Jeśli Państwa klimatyzator działa słabiej  lub wydobywa się z niego nieprzyjemny zapach
to najprawdopodobniej konieczna jest nasza wizyta i wykonanie profesjonalnego serwisu.

 

Szybki kontakt z naszymi serwisantami dostępny jest pod infolinią:

tel. 32 307-18-81

lub pod adresem mailowym

serwis@klimatyzacjakatowice.pl

 

SKUTKI BRAKU SERWISU KLIMATYZACJI

serwis klimatyzacja Katowice

ZAGRZYBIAŁY WENTYLATOR

serwis klimatyzacji domowej Katowice

ZALEPIONY WYMIENNIK

serwis klimatyzacji biurowej Katowice

NIEPRZEWIEWNE FILTRY

 

Skutki braku serwisu klimatyzacji to :

 • Przyczyna bezpośredniego pogorszenia Państwa samopoczucia przez rozsiewanie niekorzystnych drobnoustrojów
 • Podniesienie wysokości rachunku za prąd zużyty przez klimatyzację – zabrudzone wymienniki to dodatkowy pobór energii elektrycznej
 • W ponad 70% winowajca nagłych awarii klimatyzatorów. W okresie upałów i gorących dni, czasie gdy są one najbardziej potrzebne

 

Wszystkie wymienione zależności wskazują tylko na pozorność oszczędności nie serwisowania urządzeń i wzrost liczby awarii klimatyzatorów pozostawionych bez fachowej konserwacji.

 

SERWIS KLIMATYZACJI – KORZYŚCI

czyszczenie klimatyzacji domowej Katowice

PRZED

czyszczenie klimatyzacji Katowice

PO

 

Regularne wykonywanie okresowych przeglądów klimatyzacji przynosi wiele korzyści i przyczynia się w dużym stopniu do obniżenia odsetku występujących awarii. Jeśli nie ma czynników wywołujących uszkodzenia klimatyzacji, znika potrzeba naprawy.

Wizyty u Klientów należycie dbający o swoje urządzenia redukują się do niezbędnego minimum, czyli w większości przypadków – dobrze wykonanego serwisu.

 

Cykliczna konserwacja sprawia, że klimatyzatory działają możliwie z największa wydajnością będąc przy tym bardzo ekonomiczne. Serwis z czyszczeniem zapewnienia maksymalne przedłużenie żywotności urządzeń nie obarczonych trudnymi warunkami pracy oraz zapobiega dodatkowym kosztom związanym z naprawami.

 

Myśląc w taki sposób o klimatyzacji komfortu w domu czy biurze poprawiamy sobie warunki do życia i pracy. W pomieszczeniach technicznych jak serwerownie, sterownie czy rozdzielnie wysokiego napięcia, podniesie to skuteczność i stabilność pracujących tam urządzeń. Okresowy serwis to brak wzrostu temperatury i negatywnego oddziaływania na serwery czy falowniki.

 

ILE KOSZTUJE SERWIS KLIMATYZACJI

ile kosztuje serwis klimatyzacji Katowice

Koszt wykonania serwisu klimatyzacji uzależniony jest do kilku czynników:

 • Typu i wielkości klimatyzatora
 • Łatwości dostępu do jednostki wewnętrznej oraz zewnętrznej
 • Lokalizacji – koszty dojazdu
 • Stopnia zabrudzenia klimatyzacji – czasami serwis klimatyzatora przeradza się w naprawę
 • Ilości zamontowanych jednostek – im więcej tym taniej

Biorąc pod uwagę wszystkie powyższe czynniki, koszt wykonania serwisu klimatyzacji zazwyczaj zawiera się w przedziale 150 – 250zl netto.

 

 

SERWIS KLIMATYZACJI – Z ŻYCIA WZIĘTE

Serwis klimatyzacji – z życia wzięte sytuacje których niejednokrotnie byliśmy świadkiem. Które nie miały by miejsca gdyby nie zaniedbania w konserwacji klimatyzacji.

 

Awarie spowodowane brakiem serwisu potrafią unieruchomić lub uszkodzić urządzenie w takim stopniu, że jego naprawa okazuje się ekonomicznie nie uzasadniona. Konsekwencje uszkodzenia Państwa urządzeń będą rożne i mocno związane z przeznaczeniem pomieszczenia wyposażonego w klimatyzację.

 

U Klienta indywidualnego brak sprawnej klimatyzacji w okresie gorącego lata poskutkuje w większości przypadków najwyżej kilkoma nie przespanymi nocami i dyskomfortem termicznym.

Gorzej ma się sprawa kiedy jesteście Państwo kierownikiem w zakładzie pracy, odpowiedzialnym za pomieszczenie serwerowni lub rozdzielni głównej. Jeśli klimatyzator wskutek braku serwisu w tak strategicznych miejscach odmówi współpracy, pociągnie to za sobą większe koszty niż wartość nowego urządzenia.

 

„Ucz się na błędach – najlepiej cudzych” – tą bardzo trafną sentencją chcielibyśmy podkreślić, że warto wykonywać serwis klimatyzacji. My widzieliśmy skutki, oszczędność na serwisie w większych firmach i zakładach liczonych w setkach złotych. Takich błędów nie radzimy powielać, ponieważ wartość ta przełożyła się na awarię sprzętu wartego dziesiątki tysięcy Euro.

 

SERWIS KLIMATYZACJI – LISTA CZYNNOŚCI

Serwis klimatyzacji – lista czynności podstawowego serwisu klimatyzacji powinna składać się z następujących punktów:

 1. Kontrola, czyszczenie z dezynfekcją lub wymiana filtra (tylko gdy filtr jest jednorazowy)
 2. Czyszczenie i dezynfekcja i odgrzybianie wymiennika jednostki wewnętrznej.
 3. Sprawdzenie drożności instalacji skroplin/ czyszczenie
 4. Kontrola stanu zabrudzenia bębna wentylatora.
 5. Czyszczenie panela dekoracyjnego oraz reszty obudowy
 6. Kontrola zanieczyszczenia wymiennika jednostki zewnętrznej/ czyszczenie wymiennika
 7. Kontrola parametrów pracy klimatyzatora – temperatury przegrzania, ciśnienia odparowania, prądu pracy, szczelności układu freonowego
 8. Kontrola wizualna całości układu, w poszukiwaniu nieprawidłowości w połączeniach/ spawach na instalacji, ubytków izolacji, korozji kontrola dokręcenia przewodów komunikacyjnych, zasilających

 

Jak widać podstawowymi czynnościami podczas każdego serwisu jest czyszczenie filtrów i obydwu wymienników ciepła. Dodatkowo w jednostce wewnętrznej użycie środka chemicznego dezynfekującego i odgrzybiającego parownik – w celu zapewnienia bezpieczeństwa mikrobiologicznego w pomieszczeniu.

Są to główne punkty, bezpośrednio rzutujące na poprawną prace układu chłodniczego. Dopiero po ich wykonaniu możemy przejść do pomiaru ciśnienia pracy, przegrzewu par. czy poboru prądu. Postępowanie w innej kolejności może zafałszować wyniki pomiaru.

 

Jeśli Państwa jednostka zewnętrzna umieszczona jest blisko gruntu lub narażona na bezpośrednie oddziaływanie i rozwój roślinności, podczas konserwacji dokładnie ją oglądamy. Zwracając szczególna uwagę na dokładne oczyszczenie skraplacza z liści i innej materii organicznej. Wszystko po to by nie dopuścić do bezpośredniego kontaktu jednostki zewnętrznej z roślinnością – ograniczeniem swobodnego przepływy powietrza.

 

JAK CZĘSTO NALEŻY WYKONYWAĆ SERWIS KLIMATYZACJI

Jak często należy wykonywać przeglądy klimatyzacji uzależnione jest od 2 głównych czynników:

 1. Wymagań producenta udzielającego gwarancji na urządzenie
 2. Intensywność i warunki pracy- praca ciągła np. serwerownia, duże zapylenie itp.

 

Najczęściej w myśl powyższych zasad zalecamy Państwu 2 przeglądy w ciągu roku. Pierwszy w okresie wiosennym (marzec- kwiecień), oraz drugi na jesień (sierpień-wrzesień).

Są to oczywiście tylko standardowe okresy w których wykonanie serwisu jest możliwe (nie ograniczone ujemna temperaturą zewnętrzna lub brakiem dyspozycyjności w czasie sezonu).

Taki odstęp tyczy się najczęściej obiektów biurowych wykorzystujących klimatyzatory zarówno w funkcji grzania jak i chłodzenia.

 

Przy konserwacji serwerowni lub innych pomieszczeń technicznych, zalecana częstotliwość przeglądów klimatyzacji wzrośnie nam do minimum 3-4 na rok.

Wszystko zależy od warunków pracy Państwa urządzeń, intensywności występowania czynników zanieczyszczających środowisko i lokalizacji obiektu w którym zainstalowano klimatyzatory.

 

Jest to sprawa indywidualna dla każdego przypadku. By poprawnie określić ilość niezbędnych przeglądów w Państwa firmie, biurze lub domu najlepiej skontaktować się z naszymi konsultantami.

 

KOMU MOŻNA ZLECIĆ SERWIS KLIMATYZACJI?

Komu można zlecić wykonanie przeglądu klimatyzacji? Serwis klimatyzacji zawsze najlepiej powierzyć specjalistą.

 

 • Nie polecamy Państwu wykonywania przeglądów przez osoby bez doświadczenia oraz niezbędnych uprawnień.
 • Niewłaściwa konserwacja urządzeń może skończyć się uszkodzeniem klimatyzatora lub porażeniem prądem.
 • Serwisant powinien posiadać aktualne świadectwo kwalifikacji (uprawnienia F-gazowe) potwierdzające umiejętność obsługi i naprawy klimatyzatorów, oraz podstawowe uprawnienia elektryczne (SEP do 1kV)

 

SERWIS KLIMATYZACJI A JEJ WYDAJNOŚĆ

konserwacja klimatyzacja Katowice
czyszczenie klimatyzacja Katowice
czyszczenie klimatyzacji biurowej Katowice
konserwacja klimatyzacji Katowice

Serwis klimatyzacji a jej wydajność – czyli jaki wpływ mają przeglądy na poprawną prace Państwa klimatyzatora.

 

Jedno jest pewne, czystość wymienników klimatyzatora ma drastyczny wpływ na większość jego parametrów.

Zabrudzony wymiennik (lamele Agregatu skraplającego, zdjęcie powyżej) bezpośrednio oddziałuje na obniżenie obu współczynników sezonowej wydajności energetycznej.

Niezależnie czy będziemy mówić o współczynniku SCOP i spadku wydajności w funkcji chłodzenia czy SEER przy grzaniu.

 

Przy chłodzeniu zabrudzenie wymiennika (w zależności od jego stopnia) spowoduje wzrost temperatury skraplania od kilku do kilkudziesięciu stopni. Co ograniczy lub uniemożliwi (skroplenie czynnika) działanie klimatyzatora.

Przez zanieczyszczenie skraplacza a co z tym idzie podniesienie temperatury skraplania sprężarka musi wykonać większą pracę. Pobierając więcej prądu, pracować dłużej, z wyższą temperaturą końca tłoczenia – bezwzględnie skracając swój żywot.

 

Przy grzaniu sytuacja jest analogiczna tylko obieg czynnika odwrócony. Nieprzewiewny wymiennik nie jest w stanie odbierać energii z otoczenia, i przekazać jej do rozprężonego czynnika.

Sprężarka pracuje na najwyższych obrotach, klimatyzator co chwila włącza się na rozmrażanie a efektu działania w postaci ciepła oddanego do środka nie widać.

 

Podobne skutki nieprawidłowego działania (pomijając zdrowotne) będziemy widzieli mając do czynienia z zabrudzonym wymiennikiem lub filtrami jednostki wewnętrznej. Mówiąc więcej, to właśnie dzięki tej jednostce możecie Państwo odczuć efekt pracy klimatyzatora.

 

Na chłodzeniu nieprzewiewny wymiennik spowoduje obniżenie temperatury parowania czynnika, małą ilość ciepła pobraną z pomieszczenia, dłuższy czas pracy i słaby efekt chłodzenia. Klimatyzator może nie być w stanie osiągnąć zadanej temperatury

 

Przy grzaniu symptomy są podobne: podniesienie temperatury skraplania, mała ilość ciepła przekazana do pomieszczenia dłuższy czas pracy, słaby efekt grzewczy lub niemożliwe osiągniecie ustawionej temperatury.

 

Mówiąc najprościej, przyjmijcie Państwo taką zasadę – chcąc efektywnie chłodzić lub grzać klimatyzator musi być czysty. By pozyskać lub oddać energię mając do dyspozycji tylko skrawek dostępnej wcześniej powierzchni wymiany ciepła, to tak jak by chcieć przebiec maraton oddychając przez słomkę.

 

SERWIS KLIMATYZACJI – PODSUMOWANIE

Serwis klimatyzacji – co zyskają Państwo wykonując regularnie przeglądy klimatyzacji:

 • Chłodzenie i grzanie na zawołanie – gotowość do działania gdy klimatyzator jest potrzebny
 • Możliwie najdłuższą bezawaryjną pracę urządzenia
 • Przedłużenie żywotności klimatyzacji
 • Zdrowie, komfort użytkowania i obsługi
 • Maksymalizacja efektywności przy minimalizacji kosztów użytkowania
 • Możliwość utrzymania stałej zadanej temperatury bez względu na warunki zewnętrzne
 • Zapobieganie drogim naprawą- minimalizacja kosztów eksploatacji
Call Now Button